Curs de Director/a d’activitats de lleure Intensiu Nadal

Curs de Director/a d’activitats de lleure Intensiu Nadal

El curs de Director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per coordinar equips i activitats de lleure infantil i juvenil,  que els capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut, i per formar-los internament i externament per assumir la creació, el control i la dinamització del l’equip de personal monitor. El curs de Director tambè permet als alumnes l’aprenentage per crear la seva empresa dedicada al lleure.

Horari: De dilluns a divendres de 9:00h a 20:00h
Data inici: 15-12-2017
Data finalització: 07-01-2018
Lloc: Aula Escola Emprenedors Carrer Pallars 390 – 08019 Barcelona
Hores pràctiques: 120 hores
Hores lectives: 200 hores
Titulació: Director/a d’activitats de lleure
Preu: 240 €

Temari


  • M1. Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil

  • M2. Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure

  • M3. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil

  • M4. Coordinació i dinamització de l’equip de monitors

Sortides profesionals

Aquest curs dóna directament accés al mercat laboral i possiblemente seràs dispondràs de varies ofertes de treball degut a la mancança de professionals amb el títol de Director.  L’alumne rebrà els coneixements, eines i recursos avançats per poder la gestió, planificació, organització i execució d’activitats d’educació en el lleure.

Titulació que s'obté

Diploma de Director/a de lleure educatiu atorgat per la Generalitat de Catalunya. Nota: En cas que no s’arribi al mínim d’inscrits, el curs s’anul·larà informant a l’alumne inscrit i procedint a la devolució de l’import de pagament corresponent o canviant a l’alumne a un altre curs.

Condicions d'acces

Cumplir com a mínim, un dels requisits següents abans d’iniciar el curs:

  • Disposar del títol de monitor/a de lleure expedit per DGJ

  • Els alumnes que simultàniament acreditin:

    • Una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d’educació infantil, en mestre d’educació primària, en pedagogia o en psicologia.

    • 2 anys d’experiència continuada i interrompuda en el sector de l’educació en el lleure.