Curs de Monitors Tardes Setembre

El Curs de Monitors de la prestigiosa Escola de Monitors de Barcelona prepara a l’alumne per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-lo per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques […]

Curs subvencionat

de dilluns a divendres de 15:00h a 20:00h
Inici: 04-09-2016
Finalització: 29-09-2016

185 € (descomptes per +2 alumnes) i et paguem el transport a l'escola