Processos de socialització: Gènere (Octubre)

CURS GRATUÏT

Objectius de la sessió

1. Incorporar la perspectiva de gènere a la praxi educativa

-Introduir la perspectiva de gènere en les activitats i programacions.

-Adaptar les activitats i programacions a la diversitat del grup

2. Conèixer els fonaments teòrics del sistema sexe-gènere.

-Entendre què són les violències masclistes i de gènere.

-Celebrar la diversitat sexual i de gènere existents.

Píndola

Dissabte de 9:30 a 14:00 hores
Inici: 19/10/2019
Finalització: 19/10/2019

GRATUÏT