Curs de Suport Vital Bàsic (SVB) I ús del Desfibril·lador (DEA) – 23 febrer tarda

Curs dia 23 de febrer de 15:00 a 21:00h. (6 hores de curs)

El curs de SVB + DEA que s’imparteix a la prestigiosa Escola de Monitors de Barcelona, prepara a l’alumne per intervenir de manera segura davant d’algú que ha tingut un accident/incident de salut capacitant-lo per saber actuar.

Titulació oficial tramitada per la Generalitat de Catalunya (Departament de Salut) – Nivell 2

Per mitjà d’aquest curs l’alumne aprendrà a realitzar el suport vital bàsic (SVB) en pacient amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin. Aplicar el desfibril·lador extern automàtic (DEA) en pacients amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin.

Titulació Homologada (Nivell 2)

Diumenge de 15:00 a 21:00h (6h de curs)
Inici: 23/02/2020
Finalització: 23/02/2020

125 €

Curs de Suport Vital Bàsic (SVB) I ús del Desfibril·lador (DEA) – 29 Març matí

Curs dia 29 de març de 9:00 a 15:00h. (6 hores de curs)

El curs de SVB + DEA que s’imparteix a la prestigiosa Escola de Monitors de Barcelona, prepara a l’alumne per intervenir de manera segura davant d’algú que ha tingut un accident/incident de salut capacitant-lo per saber actuar.

Titulació oficial tramitada per la Generalitat de Catalunya (Departament de Salut) – Nivell 2

Per mitjà d’aquest curs l’alumne aprendrà a realitzar el suport vital bàsic (SVB) en pacient amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin. Aplicar el desfibril·lador extern automàtic (DEA) en pacients amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin.

Titulació Homologada (Nivell 2)

Diumenge de 09:00 a 15:00h (6h de curs)
Inici: 29/03/2020
Finalització: 29/03/2020

125 €

Curs de Suport Vital Bàsic (SVB) I ús del Desfibril·lador (DEA) – 26 Abril Matí

Curs dia 26 d’abril de 9:00 a 15:00h. (6 hores de curs)

El curs de SVB + DEA que s’imparteix a la prestigiosa Escola de Monitors de Barcelona, prepara a l’alumne per intervenir de manera segura davant d’algú que ha tingut un accident/incident de salut capacitant-lo per saber actuar.

Titulació oficial tramitada per la Generalitat de Catalunya (Departament de Salut) – Nivell 2

Per mitjà d’aquest curs l’alumne aprendrà a realitzar el suport vital bàsic (SVB) en pacient amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin. Aplicar el desfibril·lador extern automàtic (DEA) en pacients amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin.

Titulació Homologada (Nivell 2)

Diumenge de 09:00 a 15:00h (6h de curs)
Inici: 26/04/2020
Finalització: 26/04/2020

125 €

Curs de Suport Vital Bàsic (SVB) I ús del Desfibril·lador (DEA) – 26 d’Abril tarda

Curs dia 26 d’abril de 15:00 a 21:00h. (6 hores de curs)

El curs de SVB + DEA que s’imparteix a la prestigiosa Escola de Monitors de Barcelona, prepara a l’alumne per intervenir de manera segura davant d’algú que ha tingut un accident/incident de salut capacitant-lo per saber actuar.

Titulació oficial tramitada per la Generalitat de Catalunya (Departament de Salut) – Nivell 2

Per mitjà d’aquest curs l’alumne aprendrà a realitzar el suport vital bàsic (SVB) en pacient amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin. Aplicar el desfibril·lador extern automàtic (DEA) en pacients amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin.

Titulació Homologada (Nivell 2)

Diumenge de 15:00 a 21:00h (6h de curs)
Inici: 26/04/2020
Finalització: 26/04/2020

125 €