CURS DE MONITORS INTENSIU 15 DE JULIOL

activitats_21
01
Ene

CURS DE MONITORS INTENSIU 15 DE JULIOL

RESUM

El Curs de Monitors que s’imparteix a la prestigiosa Escola de Monitors de Barcelona prepara a l’alumne per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-lo per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

 

Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 20:00h

Data inici:   15 de juliol de 2024

Data finalització:   26 de juliol de 2024

Modalitat: Semi-presencial

Lloc: Aula Escola de Monitors; Carrer Pallars, 390, 08019 Barcelona

Hores pràctiques: 160 hores (tindràs fins a 3 anys per poder finalitzar les pràctiques)

Hores lectives: 150 hores

Titulació: Monitor/a d’Activitats de Lleure

Preu: 230 € (Matricula't ara i obtindràs de franc la samarreta oficial de l'Escola) Veure samarreta

La tramitació de la memòria de pràctiques, el teu carnet i diploma de Monitor/a de Lleure tindrà un cost de 5 €, que inclou a més de la tramitació de la teva titulació oficial, l'accés a la Borsa de treball exclusiva per alumnes i al Grup d'Antics Alumnes de l'Escola.
Promoció Amics: Realitza el Curs amb 2 amics o més i cadascun de vosaltres gaudirà d'un descompte directe de 30 € per persona. **Per a poder gaudir d’aquesta oferta, serà necessari enviar-nos un correu amb els noms dels teus amics abans d’inici la formació.

Metodologia innovadora

Formació dinàmica, pràctica, centrada en el desenvolupament d'actitud emprenedora.
 

Estructura i contingut del curs

 
El curs de monitors te una durada total de 310 hores i s’estructura en dues etapes:
  • Etapa lectiva (150 hores) de les quals: – Formació presencial 100 hores. – Formació a distància 50 hores. Per a la realització d’aquesta etapa l’alumne disposarà de l’aula oberta on trobarà tot el material didàctic necessari i l’ajuda d’un/a tutor/a que l’hi farà el seguiment.
  • Etapa pràctiques (160 hores) Aquesta etapa es realitza mitjançant la realització de pràctiques formatives en un projecte en l’àmbit de l’educació en el lleure infantil i juvenil. L’alumne pot començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls menys un de l’etapa lectiva. La recerca del centre de pràctiques la farà directament l’alumne. Els continguts s’estructuren en 3 mòduls formatius:
Els continguts s’estructuren a partir de 3 mòduls formatius:
  • M1: Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
  • M2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil
  • M3: Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure
Els diferents mòduls del curs fan referència a més de la Normativa de Joventut, als que s’estableixen en el certificat de professionalitat de Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat i formen part del Catàleg modular integrat de formació professional. Aquests permetran transmetre a l’alumnat les capacitats per aplicar-les a la seva pràctica educativa.

 
El claustre de professors amb anys d'experiència en educació, liderant la formació en el lleure, realitzarà un seguiment personalitzat de l'aprenentatge de l'alumne, durant tota la formació.  Veure Claustre
Avaluació
Per a superar la formació cal demostrar les competències fixades en les diferents unitats de competència i formatives, així com realitzar satisfactòriament les diferents etapes. L’alumne disposa d’un termini màxim de tres anys per finalitzar la formació, a comptar des del dia que s’inicia el curs Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:
  • Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa lectiva del curs havent superat les proves d’avaluació corresponent, be siguin presencials o no presencials.
  • Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa de pràctiques.
  • Haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores presencials de cada mòdul.
  • Reunir les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca d’educador com a monitor/a de lleure.
 

Centre d'atenció a l'estudiant assessorament a l'alumne abans, durant, i després de la seva formació amb un telèfon directe amb el claustre docent. 935 99 12 72
 

SORTIDES PROFESIONALS

 • Monitor de lleure en escoles i colònies d'estiu
 • Monitor de lleure en menjadors escolars
 • Monitor de lleure en activitats extra escolars
 • Crear la teva pròpia empresa del lleure
 • Coordinador d'activitats lúdiques infantils i juvenils
 • Accés al Curs de Director de Lleure

CONDICIONS D'ACCÉS

Persones majors de 18 anys que tinguin interès en obtenir la titulació de Monitor/a d’activitats de lleure.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

Curs reconegut per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. S’aconsegueix el diploma i carnet de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil atorgat per la Generalitat de Catalunya.

AVANTATGES

Avantatges de ser de l’Escola de Monitors

Pràctiques garantides en els millors centres (centres)
Preus competitius
Experiència amb més de 10 professors/es (claustre)
Metodologia innovadora
Grup d'Antics Alumnes amb Borsa de treball (accés)
Assessorament telefònic i per Whatsapp (contacta'ns)
Apartat específic per resoldre dubtes (Tens dubtes?)
Descomptes directes en properes formacions

CALENDARI

260,00 € 230,00 €

Curs

Nom i cognoms*

Correu electrònic*

Telèfon*

DNI o NIE*

Data de Naixement: (Es requereix majoria d'edat)*

Adreça*

CP*

Població*

Talla samarreta (S, M, L...)*

He llegit i accepto la política de privacitat, i la
política de cancel·lació.

M'agradaria rebre les novetats i descomptes exclusius per e-mail. Puc donar-me de baixa quan vulgui.