CURS DE MONITORS INTENSIU NADAL + TITULACIÓ OFICIAL DE SUPORT VITAL BÀSIC (SVB) I (DEA)

curs de monitors + svb i dea
01
Mar

CURS DE MONITORS INTENSIU NADAL + TITULACIÓ OFICIAL DE SUPORT VITAL BÀSIC (SVB) I (DEA)

RESUM

El Curs de Monitors que s’imparteix a la prestigiosa Escola de Monitors de Barcelona prepara a l’alumne per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-lo per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos

Horari: de dilluns a diumenge de 9h a 14h i de 15h a 20h

Data inici: 21-12-2020

Data finalització: 04-01-2021

Tipus: Presencial, Intensiu

Lloc: Aula Escola de Monitors; Carrer Pallars, 390, 08019 Barcelona

Hores pràctiques: 160 hores

Hores lectives: 150 hores

Titulació: Monitor/a d’Activitats de Lleure

Preu: 305 € Doble titulació, Monitor/a de lleure + SVB i DEA (Samarreta oficial de l'Escola de franc)

TEMARI

Estructura i contingut del curs

El curs de monitors te una durada total de 310 hores i s’estructura en dues etapes:
  • Etapa lectiva (150 hores) de les quals: – Formació presencial 100 hores. – Formació a distància 50 hores. Per a la realització d’aquesta etapa l’alumne disposarà de l’aula oberta on trobarà tot el material didàctic necessari i l’ajuda d’un/a tutor/a que l’hi farà el seguiment.
  • Etapa pràctiques (160 hores) Aquesta etapa es realitza mitjançant la realització de pràctiques formatives en un projecte en l’àmbit de l’educació en el lleure infantil i juvenil. L’alumne pot començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls menys un de l’etapa lectiva. La recerca del centre de pràctiques la farà directament l’alumne. Els continguts s’estructuren en 3 mòduls formatius:
Els continguts s’estructuren a partir de 3 mòduls formatius:
  1. M1: Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
  1. M2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil
  1. M3: Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure
Els diferents mòduls del curs fan referència a més de la Normativa de Joventut, als que s’estableixen en el certificat de professionalitat de Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat i formen part del Catàleg modular integrat de formació professional. Aquests permetran transmetre a l’alumnat les capacitats per aplicar-les a la seva pràctica educativa. Avaluació Per a superar la formació cal demostrar les competències fixades en les diferents unitats de competència i formatives, així com realitzar satisfactòriament les diferents etapes. L’alumne disposa d’un termini màxim de tres anys per finalitzar la formació, a comptar des del dia que s’inicia el curs Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:
  • Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa lectiva del curs havent superat les proves d’avaluació corresponent, be siguin presencials o no presencials.
  • Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa de pràctiques.
  • Haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores presencials de cada mòdul.
  • Reunir les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca d’educador com a monitor/a de lleure.
Nota: En cas que no s’arribi al mínim d’inscrits, el curs s’anul·larà informant a l’alumne inscrit i procedint a la devolució de l’import de pagament corresponent o canviant a l’alumne a un altre curs.
 
 1. Teòric del curs SUPORT VITAL BÀSIC (SVB) I ÚS DEL DESFIBRIL·LADOR (DEA):
 • 0. Introducció
 • 1. Causes i lloc més comuns de l’aturada cardiorespiratòria. 2. La cadena de supervivència.
 • 3. Reconeixement de la situació.
 • 4. Activació del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) (112).
 • 5. Importància de la ressuscitació cardiopulmonar (RCP) de gran qualitat.
 • 6. Què és i per a què serveix un DEA.
 • 7. Seguretat en la utilització del DEA.
 • 8. Aspectes legals.
 • 9. Algoritmes d’actuació amb DEA i sense DEA de l’European Ressuscitation Council.
 
 1. Pràctic:
 • 1. Seguretat en l’escenari.
 • 2. Valorar la consciència.
 • 3. Obrir la via aèria amb la maniobra front-mentó.
 • 4. Valorar si la persona respira amb normalitat.
 • 5. Activar el SEM (112).
 • 6. Efectuar compressions toràciques de gran qualitat.
 • 7. Efectuar ventilacions de rescat.
 • 8. Alternar compressions i ventilacions.
 • 9. Efectuar una seqüència de ressuscitació completa.
 • 10. Posició lateral de seguretat.
 • 11. Conèixer com és el DEA.
 • 12. Col·locar correctament els pegats
 • 13. Com utilitzar correctament i amb seguretat el DEA.
 • 14. Simulacions pràctiques integrades de SVB amb DEA i sense DEA.

SORTIDES PROFESIONALS

 • Monitor de lleure en escoles i colònies d'estiu
 • Monitor de lleure en menjadors escolars
 • Monitor de lleure en activitats extra escolars
 • Crear la teva pròpia empresa del lleure
 • Coordinador d'activitats lúdiques infantils i juvenils
 • Accés al Curs de Director de Lleure

CONDICIONS D'ACCES

Persones majors de 18 anys que tinguin interès en obtenir la titulació de Monitor/a d’activitats de lleure.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

 • Curs reconegut per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
 • S’aconsegueix el diploma i carnet de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil atorgat per la Generalitat de Catalunya.
   
 • Certificació oficial per la Generalitat de Catalunya (Departament de Salut) - Nivell 2
 • Expedida pel Consell Català de Ressuscitació CCR, amb el reconeixement de l’European Resuscitation Council (ERC).

Calendari

330,00 € 305,00 €

Curs

Nom i cognoms*

Correu electrònic*

Telèfon*

NIF*

Data de Naixement: (Es requereix majoria d'edat)*

Adreça*

CP*

Població*

He llegit i accepto la política de privacitat.
M'agradaria rebre les novetats i descomptes exclusius per e-mail. Puc donar-me de baixa quan vulgui.