ESTEM DE VACANCES FINS AL SETEMBRE, ELS CURSOS ONLINE DE Monitor/a de Menjador, TORNARAN A ESTAR DISPONIBLES A LA NOSTRA WEB A PARTIR DEL SETEMBRE. MOLTES GRÀCIES, I BONES VACANCES

menjador
02
Jun

ESTEM DE VACANCES FINS AL SETEMBRE, ELS CURSOS ONLINE DE Monitor/a de Menjador, TORNARAN A ESTAR DISPONIBLES A LA NOSTRA WEB A PARTIR DEL SETEMBRE. MOLTES GRÀCIES, I BONES VACANCES

RESUM

El curs de monitor/a de menjador prepara als alumnes d’una manera competent les funcions pròpies d’un monitor/a de menjador escolar. Quines són les seves funcions dins de l’educació i quins són els recursos més utilitzats en aquest àmbits.

Curs certificat per l’Escola de Monitors de Barcelona (Monitor/a menjador) + Tripe titulació:

Carnet + Certificat oficial en Manipulador d’Aliments d’Alt Risc.

Certificat oficial en Restauració Col·lectiva per a Manipuladors d’aliments.

Certificat oficial en Al·lèrgies i intoleràncies alimentaries.

OBJECTIUS GENERALS

Distingir les diverses etapes de l’infant i com es desenvolupa el grup en el menjador i en les activitats de lleure. Descriure les funcions del monitoratge dins l’horari de menjador. Donar les eines necessàries al monitor per resoldre conflictes al menjador. Fomentar els bons hàbits de salut i d’higiene. Donar a conèixer els possibles casos d’emergència dins el menjador i com poden actuar, conèixer els protocols d’actuació. Proposar recursos pedagògics: el centre d’interès, les cançons i els jocs. Programar un centre d’interès i activitats en l’espai de menjador (bàsic). Millorar la comunicació entre agents educatius dintre l’escola.Proporcionar els coneixements, les aptituds i les actituds necessàries per manipular correctament els aliments per tal d’evitar les malalties produïdes per les toxiinfeccions alimentàries.

TEMARI

Mòdul 1: Psicopedagogia: El desenvolupament de l’infant i el grup. El paper del monitoratge i les seves funcions. Resolució de conflictes en el menjador: els conflictes que poden sorgir i la seva resolució, com parlar a l’infant, escolta activa i mediació grupal. Mòdul 2: Educació per a la salut: Fonaments bàsics de nutrició i la integració de nens/es amb NEE. Comunicació nutritiva entre l’escola i monitoratge. Prevenció i primers auxilis: hàbits d’higiene i al·lèrgies alimentàries. Mòdul 3: Recursos pedagògics: Animació amb cançons i dinàmiques d’interès. Dissenyar una programació base d’activitats. Els jocs: dins i fora del menjador Mòdul 4: Certificat Manipulador/a d’aliments (certificat oficial): La contaminació dels aliments. Les toxiinfeccions alimentàries (TIA’s). Els manipuladors i les manipuladores d’aliments i les bones pràctiques de treball. Responsabilitat de l’empresa i normatives específiques. Autocontrols alimentaris. La manipulació especial d’aliments, incloent la formació obligatòria sobre al·lèrgens. REPARTICIÓ DE LES SESSIONS: Sessió 1: Psicopedagogia Sessió 2: Resolució de conflictes Sessió 3: Educació per a la salut i comunicació nutritiva Sessió 4: Prevenció i primers auxilis Sessió 5: Recursos pedagògics: Centre d’interès i programació base Sessió 6: Recursos pedagògics: Cançons i jocs Sessió 7: Certificat manipulador/a d’aliments Sessió 8: Certificat manipulador/a d’aliments

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ

Curs certificat per l’Escola de Monitors de Barcelona (Monitor/a menjador) + Tripe titulació: Carnet + Certificat oficial en Manipulador d’Aliments d’Alt Risc. Certificat oficial en Restauració Col·lectiva per a Manipuladors d’aliments. Certificat oficial en Al·lèrgies i intoleràncies alimentaries.
124,00 €