Tramitació de Pràctiques

Tramitació de Pràctiques

PROPERA CONVOCATÒRIA / MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES

Atesa l’excepcional situació que s’està vivint degut a l’estat d’alarma decretat per Covid19, la Direcció General de Joventut (DGJ) considera necessari establir un seguit de mesures extraordinàries relacionades amb la tramitació de pràctiques, que detallen a continuació en els següents documents.

Aquestes mesures tenen com a objectiu principal no interrompre de manera radical el flux natural d’aquestes formacions tot vetllant, alhora, per la qualitat de la formació.

Tenen un caràcter totalment excepcional i revertiran de seguida que la situació retorni a la normalitat.

 

 

Per tal de fer-nos arribar les memòries en format digital, posem a la disposició el següent correu electrònic:
practiquesescolademonitors@gmail.com