TITULACIÓ OFICIAL:
DIPLOMA OFICIAL DE MONITOR/A

Seràs el/la millor monitor/a del món!
Possiblement la millor Escola de monitors de Barcelona.

Veure els cursos

TÍTOL OFICIAL DE MONITOR/A, BORSA DE TREBALL, PRÀCTIQUES, MÒDUL D'ANIMACIÓ ARTÍSTICA...

A l’Escola de Monitors de Barcelona et formaràs per trobar feina com a MONITOR/A d’activitats de lleure, activitats esportives, culturals, artístiques, esplais, colònies, extraescolars, casals, animació turística, i monitor/a de menjadors escolars.

Aprendràs, a més, a crear la teva empresa o projecte en l’àmbit del lleure remunerat perquè el curs inclou una formació d’emprenedoria. En aquest aspecte, el curs de monitor de lleure que oferim és únic a Espanya.

Metodologia innovadora

Participativa, dinàmica, pràctica, centrada en el desenvolupament d'actitud emprenedora.

Anys d'experiència en educació

Liderant la formació en el lleure

Per aprendre a crear la teva empresa en el lleure

Amb eines d’emprenedoria per crear el teu projecte en el lleure remunerat i social

Única escola de formació en el lleure remunerat i social

Escola de Monitors de Barcelona: escola d’educadors en el lleure infantil i juvenil, amb el número d’identificació 47 de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Titulació oficial.

L’Escola de Monitors de Barcelona és la referència educativa per a tots aquells que vulguin formar-se en l’àmbit del lleure. La metodologia utilitzada fomenta la capacitat de decisió dels alumnes i l’aprenentatge de les noves exigències educatives i socials en aquest camp, amb una especial dedicació en el lleure remunerat (activitats extraescolars, animació turística, esplais, casals, colònies, activitats esportives, turisme, entreteniment, activitats escolars, etc.)

L’Escola de Monitors i Directors és una entitat d’educació formal, social i en el lleure on professionals del món de l’empresa, del lleure i de la docència, ofereixen com a aval tot el seu èxit metodològic i d’experiència. Perquè el que sí que tenim clar és que l’èxit en els processos d’ensenyament i aprenentatge recauen en fer de l’alumne el protagonista.

L’Escola de Monitors i Directors aprofita l’existència i èxit de les metodologies de l’Escola Emprenedors. Per aquest motiu el seu punt clau, utilitzar una metodologia molt semblant centrada en el protagonisme de l’alumne. Això significa que els nostres futurs monitors i directors hauran de fer presentacions en públic, treballs en equip mitjançat la discussió de casos i problemàtiques en el lleure, i a més a més, amb els principals mètodes de l’actual metodologia de l’escola d’emprenedors però adaptats a les necessitats de l’escola de monitors i directors., us volem presentar com treballa l’Escola Emprenedors per tal de poder-nos ubicar millor.

La nostra escola va ser creada el 2007, i està promoguda per empresaris i emprenedors provinents de diferents sectors professionals (tecnologia, cultura, comunicacions, salut, turisme i oci, etc.), que en són els patrons.

UNA NOVA MANERA D’ENSENYAR AMB LA MILLOR FORMACIÓ EN EL LLEURE PER TROBAR FEINA A CASALS, COLÒNIES, ESPLAIS, EXTRAESCOLARS, MENJADORS, ACTIVITATS ESPORTIVES…VIDEOS YOUTUBE