Escola Emprenedors

FUNDACIÓ ESCOLA EMPRENEDORS

La Fundació Escola Emprenedors és una entitat d’educació formal, social i en el lleure on professionals del món de l’empresa, del lleure i de la docència, ofereixen com a aval tot el seu èxit metodològic i d’experiència a l’Escola de Monitors i Directors. Perquè el que sí que tenim clar és que l’èxit en els processos d’ensenyament i aprenentatge recauen en fer del l’alumne el protagonista.

La nostra Escola va ser creada el 2007, i està promoguda per empresaris i emprenedors de diferents sectors professionals (tecnologia, cultura, comunicacions, salut, turisme i oci, etc.), que en són els patrons.

Més de 5.500 programes, 8.500 projectes d’empresa i 15000 alumnes des del 2007. Acords acadèmics amb la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i amb més de 250 escoles públiques i concertades.

PROGRAMES FORMATIUS DE LA FUNDACIÓ

LES NOSTRES ESCOLES EMPRENEDORES

PROGRAMA BE AN ENTREPRENEUR