Centres de pràctiques

Com a Escola Emprenedors, disposem de determinats espais propis perquè els joves puguin realitzar les seves pràctiques. Com a llocs preferents oferim Topcolonies English Summer Camp i les activitats extraescolars que es desenvolupen a l’escola emprenedors. Paral·lelament, també  volem ampliar els convenis de col·laboració que ja tenim, per part de l’Escola Emprenedors. Fins fa poc han estat convenis per realitzar el Programa Emprenedors, però ara també s’inclouen convenis de pràctiques pels monitors/es i directors/es formats a la nostra escola.

També es podran realitzar les pràctiques en entitats que no apareguin en la llista que trobareu a continuació, a condició que complexi els requisits.