Centres de pràctiques

Centres de pràctiques

Com a Escola Emprenedors, disposem de determinats espais propis perquè els joves puguin realitzar les seves pràctiques. Com a llocs preferents oferim Topcolonies English Summer Camp i les activitats extraescolars que es desenvolupen a l’escola emprenedors.

 

Centres on es poden realitzar les pràctiques i que actualment col·laboren amb l’Escola Emprenedors:

També es podran realitzar les pràctiques en entitats que no apareguin en el següent llistat, a condició que complexi els requisits necessaris.

Amb activitat exclusivament de menjador escolar:

 

Amb activitat exclusivament en temporada d’estiu: