Suport vital bàsic

Hi ha només un resultat
ESTEM PROGRAMANT ELS NOUS CURSOS DE Suport Vital Bàsic (SVB) i (DEA), EN BREUS ELS TROBAREU A LA WEB. GRÀCIES 125,00 €

ESTEM PROGRAMANT ELS NOUS CURSOS DE Suport Vital Bàsic (SVB) i (DEA), EN BREUS ELS TROBAREU A LA WEB. GRÀCIES

El curs de SVB + DEA prepara a l’alumne per intervenir de manera segura davant d’algú que ha tingut un accident/incident de salut capacitant-lo per saber actuar.

Titulació oficial tramitada per la Generalitat de Catalunya (Departament de Salut) – Nivell 2 Per mitjà d’aquest curs l’alumne aprendrà a realitzar el suport vital bàsic (SVB) en pacient amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin. Aplicar el desfibril·lador extern automàtic (DEA) en pacients amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin.

Més informació
125,00 €
jordi