Política de cancel·lacions, devolucions en Formacions

Política de cancel·lacions, devolucions en Formacions

La política de cancel·lació és aplicable a les persones que desitgin anul·lar la seua matrícula o inscripció a les formacions de l’Escola de Monitors. La matriculació en qualsevol formació comporta acceptar les següents condicions:

 

Cancel·lació de matrícula per part de l’alumne.

Les cancel·lacions de matrícula per part de l’alumne han d’informar-se per escrit, enviant un correu electrònic a l’Escola de Monitors a l’adreça de correu electrònic info@escolademonitors.com. No s’accepten cancel·lacions informades per cap altra via. En aquest email han de constar les dades de la inscripció, incloent-hi nom i cognoms, telèfon i nom de la formació tal com apareix al nostre web.

 

Devolució de la matrícula per formacions presencials, semipresencials o online.

En cas que el Curs no s’impartís, Escola de Monitors procedirà a la devolució de la totalitat de l’import de la matrícula pagada per l’alumne.

Si l’alumne anul·la la matrícula en un termini superior als 15 dies naturals abans de l’inici del curs es retornarà l’import de la matrícula descomptant 20 € en concepte de despeses de gestió.

Si l’alumne anul·la la matrícula en un termini inferior als 15 dies naturals abans de l’inici del curs no es retornarà l’import de la matrícula, aquest import quedarà a la disposició del alumne per futures formacions.

 

Terminis de la devolució de la matrícula

Les devolucions es realitzaran dins d’un termini màxim de 30 dies naturals.

 

Cancel·lació de la formació

Escola de Monitors es reserva el dret de posposar o cancel·lar una formació, oferint a l’alumne un canvi de dates o abonament de la totalitat de la matrícula.