Política de cancel·lacions, devolucions en Formacions

Política de cancel·lacions, devolucions en Formacions

La política de cancel·lació és aplicable a les persones que desitgin anul·lar la seua matrícula o inscripció a les formacions de l’Escola de Monitors. La matriculació en qualsevol formació comporta acceptar les següents condicions:

 

Cancel·lació de matrícula per part de l’alumne.

Les cancel·lacions de matrícula per part de l’alumne han d’informar-se per escrit, enviant un correu electrònic a l’Escola de Monitors a l’adreça de correu electrònic info@escolademonitors.com. No s’accepten cancel·lacions informades per cap altra via. En aquest email han de constar les dades de la inscripció, incloent-hi nom i cognoms, telèfon i nom de la formació tal com apareix al nostre web.

 

Devolució de la matrícula en formacions presencials o semipresencials.

En cas que el Curs no s’impartís, Escola de Monitors procedirà a la devolució de la totalitat de l’import de la matrícula pagada per l’alumne.

Si l’alumne anul·la la matrícula en un termini superior als 15 dies naturals abans de l’inici del curs es retornarà l’import de la matrícula descomptant 35 € en concepte de despeses administratives, de gestió, configuració i suport de dades.

Si l’alumne anul·la la matrícula en un termini inferior als 15 dies naturals abans de l’inici del curs no es retornarà l’import de la matrícula, aquest import quedarà a la disposició del alumne per futures formacions.

 

Devolució de la matrícula en formació en línia/online.

Un cop realitzat l’ingrés de la matrícula del curs, l’alumne disposarà dels primers 14 dies naturals per sol·licitar el desistiment, tal com estableix la llei, transcorregut aquest termini ja no es podrà sol·licitar la devolució del curs.

No serà causa de devolució de la matrícula si la correcció dels exercicis per part dels formadors de l’Escola triga més 24 hores en realitzar-se. En aquests casos l’Escola ampliarà a l’alumne el termini màxim per poder finalitzar la formació.

 

Terminis de la devolució de la matrícula

En cas de realitzarse una devolució, l’Escola tindrá un termini màxim de 30 dies naturals per realitzar la devolució a l’alumne.

 

Cancel·lació de la formació

Escola de Monitors es reserva el dret de posposar o cancel·lar una formació, oferint a l’alumne un canvi de dates o abonament de la totalitat de la matrícula.