CURS PREMONITOR/A DE LLEURE – ONLINE

premonitors-de-lleure
10
Nov

CURS PREMONITOR/A DE LLEURE – ONLINE

El Curs Online de Pre-monitors que s’imparteix a la prestigiosa Escola de Monitors de Barcelona prepara a l’alumne per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, adreçat a persones entre 14 a 17 anys que volen participar en una entitat d’esplai i necessiten una orientació global i una reflexió integradora entorn del treball

Inici de curs: Un cop es realitza l'ingrés de la matrícula

Plataforma: Google Classroom

Modalitat: 100% Online

Duració aproximada: 30 hores (6 temes)

Titulació: Premonitor de lleure

Preu: 70 €

Termini / Caducitat: Aquest curs té un termini de 3 meses des de la matriculació per finalitzar tots els temes, un cop transcorregut aquest termini, el curs quedarà suspès.

OBJECTIUS GENERALS

 • Fomentar la il·lusió per ser Premonitor/a
 • Ajudar a aquests nois i noies -adolescents- a esdevenir éssers humans «sòlids» per poder transmetre quan estiguin fent d’ajudants als monitors/es i directament amb els nens i nenes la seva coherència personal/emocional.
 • Desenvolupar la responsabilitat, la co-responsabilitat i la cooperació
 • Despertar o fomentar encara més: la imaginació, la creativitat i l’acció
 • Un nen/a, i això què és: Fomentar la creació del vincle amb els nens i la responsabilitat

METODOLOGIA I TEMARI

Claustre de Professors Especialitzat Realitzarà un seguiment personalitzat de l'aprenentatge de l'alumne. Veure Claustre
Campus virtual 24/7 Accés il·limitat des de qualsevol dispositiu 24 hores al dia els 7 dies de la setmana a l'Entorn Personal d'Aprenentatge
Materials didàctics Podrà accedir a tot el temari amb la seva clau personalitzada.
Centre d'atenció a l'estudiant Assessorament a l'alumne abans, durant, i després de la seva formació amb un telèfon directe amb el claustre docent
   

TEMARI

 
 • ORDRE DE LES SESSIONS:
 • Sessió 1: Educar en el lleure i en valors
 • Sessió 2: La figura del monitor i competències bàsiques
 • Sessió 3: Els infants
 • Sessió 4: Estructura d’activitats fonamentals
 • Sessió 5: Eines de treball- expressió plàstica, oral i corporal (tallers, manualitats, danses, cançons i contes)
 • Sessió 6: Eines de treball- els jocs i les dinàmiques
   

CONTINGUT

 
 1. Educar en el lleure: Què és? Com ho entenem a l’Escola de Monitors? D’on neix el lleure educatiu? Quina relació directe té a l’escola a través de les activitats no curriculars.
 2. La figura del Premonitor: Drets i deures com a voluntari. Què pot fer un Premonitor? com ajuda al monitor? com s’organitza un equip de monitors/es?
 3. Competències bàsiques: L’autoconeixement, el treball en equip, la creativitat, la responsabilitat i la gestió d’emocions.
 4. Els Valors: Què significa aquesta paraula? Com construïm els valors? Valors importants com a persona que vol educar en el lleure a nenes i nens
 5. Els infants: Conceptes bàsics de com evolucionen
 6. Estructura d’activitats fonamentals: Anem de colònies, campaments, ruta, etc… Com funcionen? Com podem participar del lleure, com a monitores/s acompanyants a les activitats de lleure o a les entitats, breu introducció de com s’organitza una entitat.
 7. Eines de treball: Jocs, dinàmiques, manualitats, tallers, cançons, danses, contes…. Aprendre a desenvolupar diferents llenguatges artístics sense vergonya o amb la mínima tolerable. Obtenció de recursos bàsics; distinció segons les edats; materials que s’utilitzen.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

Aquest curs està certificat per l’Escola de Monitors de Barcelona
   
90,00 € 70,00 €

Curs

Nom i cognoms del ALUMNE*

Correu electrònic*

Telèfon*

DNI o NIE*

Data de Naixement (DD/MM/AAAA)*

Adreça*

CP*

Població*

He llegit i accepto la política de privacitat, i la
política de cancel·lació.
M'agradaria rebre les novetats i descomptes exclusius per e-mail. Puc donar-me de baixa quan vulgui.