Quins documents necessito per poder iniciar les pràctiques?

Quins documents necessito per poder iniciar les pràctiques?

La documentació necessària per poder iniciar les pràctiques és:

2 còpies del conveni de pràctiques, complimentades i signades (una còpia és pel centre de pràctiques i la segona nosaltres l’Escola)

3 còpies de la fitxa de pràctiques (Acord de pràctiques), complimentades i signades(una còpia és pel centre de pràctiques, la segona és per l’Escola, ens l’afegiu en el moment d’entregar la memòria i la tercera còpia és per l’alumne/a.)

Sí esculls pel teu compte el centre de pràctiques, abans d’iniciar les pràctiques és necessari que l’Escola i el Centre de pràctiques tinguem una còpia del conveni original, signat i segellat. De no ser així les pràctiques no tindrien cap validesa.

Aquí trobaràs el llistat de centres de pràctiques que tenen conveni amb la nostra Escola, si esculls un d’aquests centres, no caldrà signar el conveni de pràctiques, només caldrà portar a l’Escola l’Acord de pràctiques.

escolademonitors.com/practiques/

Aquests documents de pràctiques se us van enviar al vostre mail durant el transcurs del vostre curs, si no els trobeu en la vostra bústia de correu, ens els podràs sol·licitar de nou a info@escolademonitors.com