Dubtes sobre les pràctiques

Dubtes de Pràctiques

Les pràctiques es poden realitzar en algun dels nostres centres de pràctiques o en algun centre que escullis pel teu compte, si tens algun centre a prop de casa o coneixes algun on t’agradaria fer-les, també es podrien realitzar. (En total s’hauran de realitzar 160 hores de pràctiques)

En el següent enllaç trobaràs els nostres centres de pràctiques que tenen conveni a l’Escola, prement el centre set obrirà una pestanya amb la informació del centre i la persona de contacte.
(Escollint aquesta opció t’estalviaràs signar el conveni de pràctiques, únicament caldrà signar la fitxa de pràctiques)

escolademonitors.com/practiques/

Si escollissis buscar el centre de pràctiques pel teu compte, el centre ha de complir aquests 3 requisits. (Escollint aquesta opció caldrà signar el conveni de pràctiques + la fitxa de pràctiques)

-Estar amb nens de 3 fins a 17 anys.
-En el centre ha d’haver un Director/a de lleure titulat.
-El pla acadèmic, les activitats que realitzareu han de tindre relació amb el lleure.

La documentació necessària per poder iniciar les pràctiques és:

2 còpies del conveni de pràctiques (una còpia és pel centre de pràctiques i la segona nosaltres l’Escola)

3 còpies de la fitxa de pràctiques (una còpia és pel centre de pràctiques, la segona és per l’Escola, ens l’afegiu en el moment d’entregar la memòria i la tercera còpia és per l’alumne/a.)

Sí esculls pel teu compte el centre de pràctiques, abans d’iniciar les pràctiques és necessari que l’Escola i el Centre de pràctiques tinguem una còpia del conveni original, signat i segellat. De no ser així les pràctiques no tindrien cap validesa.

 

Durant la formació se us va enviar un correu electrònic amb aquesta documentació adjunta, si per algun motiu no disposes d’algun dels documents ens ho podràs sol·licitar de nou al correu info@escolademonitors.com o bé, fer una cerca a la teva safata d’entrada introduint aquest mateix email.

Si podràs, a condició que el Centre de pràctiques i el Director/a de Lleure siguin el mateix, si fos així si pots desenvolupar diferents activitats durant les pràctiques.
Per exemple en una Escola podries fer al matí acollida i pel migdia podries estar com a Monitor/a de menjador.

Si, pots fer les pràctiques en 2 centres alhora, però hauràs de duplicar la documentació, de cada
un dels centres has de presentar el conveni de pràctiques, l’acord de
pràctiques i el certificat de pràctiques, en total amb els dos centres has de
fer un total de 160 hores de pràctiques.

Si d’altra banda, si per motius personals has de canviar de centre de pràctiques, el centre t’haurà de signar el certificat de pràctiques amb les hores totals que has realitzat, en el segon centre hauràs de tornar a realitzar la documentació de pràctiques (conveni de pràctiques, l’acord de pràctiques i el certificat de pràctiques). En total amb la suma de les hores dels dos centres de pràctiques has de fer un total de 160 hores de pràctiques.

Sí, les pràctiques les pots realitzar en tot el territori Espanyol.

En el cas que la titulació del Director de lleure no l’ha obtingut a Catalunya s’ha de registrar en el ROPELL (Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya),  un cop registrat obtindrà la convalidació que li permetrà poder-te firmar les pràctiques. El tràmit el podrà realitzar en el següent enllaç: https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/Ropell/

En l’estranger també podries fer les pràctiques, sempre que el centre estigui constituït a Espanya, i la titulació del Director/a de Lleure del centre sigui espanyol.

Ens podràs fer arribar la documentació de pràctiques a l’Escola dins del nostre horari habitual.

Si no et fos possible, també ens ho podrà fer arribar un familiar o amic. Una altra opció és fer-nos arribar la documentació per missatgeria certificada.

Al ser necessari tenir la documentació original signada i segellada, no serà possible enviar la documentació per correu electrònic.

Des del moment que inicies la part teòrica del curs de Monitor/a de lleure tens fins a 3 anys per finalitzar les pràctiques i entrar en convocatoria.
Recorda que hi ha 3 convocatòries a l’any per presentar la memòria, seria bo no esperar fins a l’últim dia per present la memòria.

L’entrega de la memòria s’ha d’entregar en alguna de les 3 convocatòries que es realitzen durant l’any, que habitualment són;

1r convocatòria: A finals de febrer.
2n convocatòria: Abans d’estiu, a finals de maig.
3r convocatòria:  Abans de Nadal, al novembre.

En el següent enllaç podràs veure quan és la següent convocatòria:

escolademonitors.com/memoria-de-practiques/