FORMACIÓ DOBLE: VETLLADOR/A ESCOLAR + NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu)

sonriente-nina-coger-jabon-burbujas_23-2147663592
20
Oct

FORMACIÓ DOBLE: VETLLADOR/A ESCOLAR + NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu)

RESUM

La formació DOBLE del Curs Online de Vetllador/a escolar + NESE que s’imparteix a la prestigiosa Escola de Monitors de Barcelona prepara a l’alumne per a conèixer les característiques que presenta un sistema educatiu inclusiu, exposar les mesures i els suports d’atenció a la diversitat disponibles per aplicar a l’aula i al centre i explicar els diferents perfils d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) amb les pautes i estratègies per facilitar-ne la detecció i la intervenció educativa i prepara a l’alumne per ser vetllador d’infants i joves, amb necessitats educatives específiques.En els darrers anys la figura del vetllador escolar ha anat tenint una major presència i importància en les escoles ordinàries dins el marc de l’escola inclusiva. En aquest curs coneixeràs els elements clau de la inclusió educativa, els plans individualitzats i seràs capaç de donar resposta a les necessitats de suport educatiu dels infants i joves, amb necessitats educatives especials (NEE) a més de ser capaç d’aplicar estratègies per fomentar l’autonomia i el treball en equip.

Inici de curs: Un cop es realitza l'ingrés de la matrícula

Plataforma: Google Classroom

Modalitat: Online, amb el suport dels formadors

Duració aproximada: 40 hores (6 temes Vetllador/a) + 65 hores (13 temes NESE)

 Titulació: Vetllador/a Escolar + NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu)

Preu: 175 €

Termini / Caducitat: Aquest curs té un termini de 6 meses per finalitzar tots els temes, un cop transcorregut aquest termini, el curs quedarà suspès.

OBJECTIUS GENERALS

VETLLADOR/A ESCOLAR

 • Aportar dades al voltant del Model d’Escola Inclusiva a Catalunya
 • Aportar coneixements sobre la figura del vetllador: marxar del curs sabent què fa, com intervé, amb quina xarxa de professionals treballa, quines habilitats emocionals hauria de tenir
 • Donar coneixements teòrics al voltant de les diferents NEE i també treball pràctic de com adaptar l’entorn escolar del nen/a amb NEE perquè és senti inclòs
 

NESE

L’objectiu principal d’aquest curs és donar a conèixer les característiques que presenta un sistema educatiu inclusiu, exposar les mesures i els suports d’atenció a la diversitat disponibles per aplicar a l’aula i al centre i explicar els diferents perfils d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) amb les pautes i estratègies per facilitar-ne la detecció i la intervenció educativa.

TEMARI

VETLLADOR/A ESCOLAR

 
 • Formació Online de 40 hores. Per a la realització d'aquesta etapa l'alumne rebrà una formació a distància amb els nostres professors on s'impartiran els mòduls corresponents utilitzant una metodologia dinàmica per facilitar l’aprenentatge. Això significa que, durant les sessions, hauràs d’estar connectat/da a la plataforma Google Classroom i seguir el seu desenvolupament activament. A més, es realitzaran videoconferències a través de Google Hangouts.
 

TEMARI VETLLADOR/A:

 1. Sessió: Educació inclusiva
 2. Sessió: Funciona de la Vetlladora
 3. Sessió: Pla individualitzar
 4. Sessió: La família del infant amb NEE
 5. Sessió: El perfil emocional de la Vetlladora
 6. Sessió: El treball en equip
 • El Trastorn per Dèficit d’Atenció i les seves variants
 • Simptomatologia de l’infant TDA
 • Alteracions funcionals, emocionals i relacionals
 • El moment del diagnòstic: i després què?
 
 • Eines pels monit@rs per a la seva participació a les activitats de lleure
 • Adaptacions i maneres d’intervenir des del lleure per a la seva participació
 • Eines, jocs i dinàmiques per a la seva cohesió amb el grup

NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu)

TEMARI NESE:

 1. Sessió: Presentació
 2. Sessió: Altres capacacitats
 3. Sessió: Discapacitat Auditiva
 4. Sessió: Discapacitat Visual
 5. Sessió: Discapacitat Intel·lectual
 6. Sessió: Discapacitat física
 7. Sessió: Pluridiscapacitat
 8. Sessió: Autisme
 9. Sessió: Trastorn greu de conducte
 10. Sessió: Trastorn mental
 11. Sessió: Aprenentatge i conducte
 12. Sessió: Situació de malaltia
 13. Sessió: Desavantatge educatiu
 • Un sistema educatiu inclusiu
  • Què entenem per atenció a la diversitat?
  • Avancem cap a un sistema educatiu inclusiu: Evolució del concepte d’educació especial - Nou enfocament inclusiu - Comunitat educativa: família i entorn
 • Mesures de suport i reforç per a l’atenció a la diversitat
  • Necessitats específiques de suport educatiu: Perfils de l’alumnat NESE - Identificació de NESE: avaluació psicopedagògica
  • Atenció educativa a l’alumne NESE: Disseny universal d’aprenentatge (DUA) - Mesures i recursos per a l’atenció educativa - El currículum i les necessitats educatives
 • Trastorns d’aprenentatge
  • Què és el trastorn específic de l’aprenentatge?
  • Els trastorns d’aprenentatge: TA amb dificultats en la lectura i l’escriptura o dislèxia - TA amb dificultats en raonament matemàtic o discalcúlia - Trastorn del desenvolupament del llenguatge - Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat - Trastorn de l’espectre autista
Tres mòduls repartits en 13 temas

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

Aquest curs està certificat per l’Escola de Monitors de Barcelona.
200,00 € 175,00 €

Curs

Nom i cognoms*

Correu electrònic*

Telèfon*

DNI o NIE*

Data de Naixement (DD/MM/AAAA)*

Adreça*

CP*

Població*

He llegit i accepto la política de privacitat, i la
política de cancel·lació.
M'agradaria rebre les novetats i descomptes exclusius per e-mail. Puc donar-me de baixa quan vulgui.