Dubtes sobre el Curs de Monitor/a de lleure

Dubtes sobre el Curs de Monitor/a de lleure

Duran la formació podràs faltar un màxim de 2 sessions, sense haver de recuperar, cada sessió és de 5 hores.

Si haguessis de faltar més sessions, aquestes si les hauràs de recuperar, et quedaran pendents de recuperar. Les podràs recuperar en cursos vinents.

Recuperar les sessions no tindrà cap cost per l’alumne.

El curs de Monitor/a de lleure, és una titulació oficial, el departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya estableix que s’ha de ser major d’edat per poder fer la formació.

Això vol dir que com a molt aviat l’alumne ha de tenir els 18 anys el primer dia de classe, abans no es podrà fer la formació.

Les pràctiques es poden realitzar en algun dels nostres centres de pràctiques o en algun centre que escullis pel teu compte, si tens algun centre a prop de casa o coneixes algun on t’agradaria fer-les, també es podrien realitzar. (En total s’hauran de realitzar 160 hores de pràctiques)

En el següent enllaç trobaràs els nostres centres de pràctiques que tenen conveni a l’Escola, prement el centre set obrirà una pestanya amb la informació del centre i la persona de contacte.
(Escollint aquesta opció t’estalviaràs signar el conveni de pràctiques, únicament caldrà signar la fitxa de pràctiques)

escolademonitors.com/practiques/

Si escollissis buscar el centre de pràctiques pel teu compte, el centre ha de complir aquests 3 requisits. (Escollint aquesta opció caldrà signar el conveni de pràctiques + la fitxa de pràctiques)

-Estar amb nens de 3 fins a 17 anys.
-En el centre ha d’haver un Director/a de lleure titulat.
-El pla acadèmic, les activitats que realitzareu han de tindre relació amb el lleure.

Si, podràs canviar de centre de pràctiques i mantenir les hores que has realitzat.

En el següent enllaç t’expliquem com ho podràs fer, amb tota la informació necessària:

CONVOCATÒRIA MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES

Per obtenir el carnet de Monitor/a de lleure:

  • Has d’aprovar la part teòrica del curs de Monitor/a de lleure amb nosaltres.
  • Has de realitzar les 160 hores de pràctiques, i aprovar les pràctiques.
  • Has d’entregar la memòria de pràctiques a l’Escola de Monitors. (La memòria de pràctiques és el treball dinal de curs, és el resum de la teva estada en les pràctiques)
Un cop haguis entregar la memòria de práctiques a l’Escola de Monitors, nosaltres la presentarem a la Generalitat de Catalunya, en una de les 3 convocatorias que hi han durant l’any, un cop entregada, corregida i aprovada, en apróximadament un mes despres d’entrar la memoria en una de les 3 convocatorias, ja podras pasar a recollir el teu carnet de Monitor/a de lleure a l’Escola de Monitors.
 

Durant l’any hi han 3 convocatòries, habitualment son;

1r convocatòria: A finals de febrer.
2n convocatòria: Abans d’estiu, a finals de maig.
3r convocatòria:  Abans de Nadal, al novembre.

Per a més informació sobre l’entrega de la memòria de pràctiques:

escolademonitors.com/memoria-de-practiques/

Des del moment que inicies la part teòrica del curs de Monitor/a de lleure tens fins a 3 anys per finalitzar les pràctiques i entrar en convocatoria.
Recorda que hi ha 3 convocatòries a l’any per presentar la memòria, seria bo no esperar fins a l’últim dia per present la memòria.

L’entrega de la memòria s’ha d’entregar en alguna de les 3 convocatòries que es realitzen durant l’any, que habitualment són;

1r convocatòria: A finals de febrer.
2n convocatòria: Abans d’estiu, a finals de maig.
3r convocatòria:  Abans de Nadal, al novembre.

En el següent enllaç podràs veure quan és la següent convocatòria:

escolademonitors.com/memoria-de-practiques/